Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
MatkustajatPaketitUsein kysyttyäAsiakaspalvelu
Kirjaudu

Matkahuolto Reitit ja Liput -sovelluksen lippuehdot

Reitit ja Liput -palvelun lippuehdot

Olet ostamassa matkalippua Reitit ja Liput -sovelluksessa. Reitit ja Liput -sovelluksessa voi ostaa kertalippuja, kausi- ja sarjalippuja sekä tehdä kutsukyytitilauksia. Ostamiisi lippuihin ja tilauksiin sovelletaan seuraavia määräyksiä ja ehtoja:

  1. pakottavaa Suomen lakia

  2. näitä Matkahuollon Reitit ja Liput -palveluun liittyviä lippuehtoja ja kulloinkin voimassa olevia sovelluksen käyttöehtoja

  3. Matkahuollon matkaehtoja

  4. kunkin palvelun omia käyttö-/matkaehtoja.


1. Kertalippujen ja tilausten lippuehdot

Mikäli Matkahuollon yhteistyökumppani toteuttaa matkasi kokonaan tai osittain, sovelletaan tällaiseen matkaan tai matkanosaan yhteistyökumppanin matkaehtoja. Yhteistyökumppaneiden liikennöimiin matkoihin sovelletaan seuraavia ehtoja:

Huomioithan, että Matkahuollon yhteistyökumppanit voivat asettaa rajoituksia esimerkiksi lapsen yksinmatkustamisen ikärajaan, polkupyörien kuljettamiseen ja lemmikkien matkustamiseen liittyen. 


1.1 Kertalippujen ja tilausten hankinta-aika

Sovelluksen reittihaun kautta voi ostaa lippuja tai tilata matkoja vuorosta riippuen aikaisintaan 30–60 vrk ennen vuoron lähtöä. Aikaisin ja myöhäisin ostohetki vaihtelevat vuorokohtaisesti, ja ne voivat poiketa tässä esitetyistä enimmäis- ja vähimmäisajoista. Lippuvalikon kautta ostetut kertaliput on mahdollista ostaa ostoajankohdasta alkaen seuraavan 24 tunnin päähän.

1.2 Kertalipun ja matkan peruutus

Sovelluksessa tehty ostos on sitova, kun olet maksanut lipun. Maksettua lippua ei voi muuttaa, vaihtaa tai peruuttaa. Peruuttamisoikeutta ei ole myöskään tilanteessa, jossa useammasta matkasta muodostuvan matkaketjun jokin osa peruuntuu tai viivästyy.

Yksittäisen kutsukyytitilauksen voi perua maksutta viimeistään tuntia ennen aikaisinta lähtöaikaa. Kutsukyytitilausta ei voi perua, jos se on osa useammasta matkasta muodostuvaa matkaketjua.

1.3 Kertalippujen ja matkojen hinnat

Sovelluksessa esitetyt hinnat ovat voimassa vain sovelluksesta ostetuissa lipuissa, ja hinnat voivat vaihdella myös sovelluksen sisällä muun muassa ostoajankohdan mukaan. Myös Matkahuollon verkkosivuilta, Matkahuollon asiamiehiltä, matkatoimistoista ja muista mahdollisista myyntipisteistä sekä kuljettajilta ostettaessa lippujen hinnat voivat poiketa sovelluksessa esitetyistä hinnoista.

1.4 Paikkavaraus

Sovelluksessa ei voi tehdä paikkavarausta aikataulutettuun reittiliikenteeseen. Yhteistyökumppaneilta jälleenmyytyihin matkalippuihin saatetaan varata istumapaikka oston yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa varattu istumapaikka näkyy matkalipussa.

Kutsukyytipalveluihin on palvelusta riippuen mahdollista tehdä pelkkä paikkavaraus ja maksaa kyyti tai esittää palveluun oikeuttava lippu vasta autossa. Sovelluksesta käy ilmi, onko pelkkä paikkavaraus mahdollinen.

1.5 Matkustajan tiedot ja tietojen oikeellisuus

Matkustusoikeuden todentamiseen käytetään joko matkustajan sovelluksen Asetukset-osiossa määrittämää nimitietoa tai 5 merkin pituista ostohetkellä automaattisesti luotua tunnistetta. Samalle tunnisteelle voit ostaa lipun tai tilata matkan useammalle matkustajalle kerrallaan. Lisäksi tilauksen yhteydessä talletetaan tilaajan sähköpostiosoite.

Vastaat ostoja varten antamiesi yhteystietojen oikeellisuudesta. Matkahuolto ei vastaa virheellisistä tiedoista johtuvista vahingoista tai häiriöistä.

Matkahuolto voi käyttää keräämiään tietoja tietosuojaselosteessa kuvatun mukaisesti esimerkiksi sähköisten palvelukanavien (kuten verkko- ja mobiilipalvelut) seuranta- ja tilastointipalvelujen kehittämiseksi sekä asioinnin helpottamiseksi.

1.6 Kertalipun ja tilauksen kelpoisuus ja matkustaminen

Lippu tai tilaus on voimassa ainoastaan lippuun tai tilaukseen merkittynä päivänä ja ajankohtana tai lippuun merkityssä vuorossa. Ostokuittia ei tarvitse tulostaa mukaan. Paikallisliikenteen kertalipuissa voimassaolo alkaa heti ostohetkestä tai käyttäjän asettamana ajankohtana. Matkaketjun yhteyteen ostettu paikallisliikennelippu aktivoituu automaattisesti matkaketjun aikataulun mukaisesti. Matkaketjuun ostetun matkalipun voi halutessaan aktivoida myös manuaalisesti. Paikallisliikennelipulla voi matkustaa rajattomasti lipussa näkyvän voimassaoloajan sillä vyöhykevälillä tai määritetyllä alueella, jolle lippu on hankittu.

Varmistathan, että mobiililippu on puhelimessasi tai muussa mobiililaitteessa ennen liikennevälineeseen nousua. Mobiililippu on kelvollinen matkalippu, kun se on aktiivisena käyttäjän mobiililaitteessa ennen liikennevälineeseen nousua. Jos asiakas ei saa tilaamaansa mobiililippua Reitit ja Liput -sovelluksesta, on matkalippu ostettava muulla tavoin ennen matkan alkamista.

Kutsukyytitilausten osalta sinun pitää kyytiin noustessasi ilmoittaa kuljettajalle nimesi, joka toimii matkustusoikeuden tunnisteena. Mikäli et ole maksanut kyytiä tilauksen yhteydessä sovelluksella, sinun tulee lisäksi esittää kyseiseen palveluun oikeuttava lippu tai maksaa kyyti kuljettajalle.

1.7 Alennusryhmät

Alennusryhmään kuuluva ja alennushintaisella lipulla matkustava vastaa alennusehtojen täyttymisestä. Varaudu alennukseen oikeuttavan kortin esittämiseen liikennevälineeseen nousun yhteydessä sekä matkan aikana. Mikäli sinulla ei ole esittää matkaehtojen mukaista alennuskorttia, on vuoroa liikennöivällä taholla oikeus periä sinulta alennushintaisen lipun ja normaalihintaisen lipun välinen erotus.


2. Säännöllisen matkustamisen lipputuotteiden ehdot

Reitit ja Liput -sovelluksessa tehty ostos on sitova lipun ostajan maksettua ostoksensa. Jos asiakkaalla ei ole voimassa olevaa tai matkan pituuteen sopivaa lipputuotetta, kuljettajalla ei ole velvollisuutta hyväksyä matkustajaa kyytiin. Lisäksi kuljettajalla on oikeus periä asiakkaalta kertalipun hinnan mukainen maksu.

Asiakkaan tulee ennen lipunostoa selvittää matkalleen sopiva sarja- tai kausilippu ja tarkistaa lipun voimassaoloaika. Bussireitin matkan pituuden voi tarkistaa Reitit ja Liput -sovelluksesta kausi- ja sarjalippujen reittihaku-toiminnolla. Lippu ostetaan bussireitin mukaiselle matkan pituudelle (km) asiakkaan kulkemalla matkalla.

2.1 Lippujen peruutus ja hyvittäminen

Käyttämättömän mobiililipun peruuttaminen on mahdollista 24 tunnin kuluessa ostohetkestä. Asiakas voi peruuttaa mobiililipun Reitit ja Liput -sovelluksen Liput-osiossa. Hyvitettävä osto palautetaan sille maksutavalle, jolla alkuperäinen osto on tehty. Jos ostohetkestä on kulunut yli 24 tuntia tai lipulla on jo matkustettu, asiakas ei voi enää peruuttaa ostoa sovelluksen kautta.

Kelan koulumatkatuettuja lippuja ei voi peruuttaa.

Mikäli asiakkaan matkustaminen estyy johtuen toimimattomasta mobiililipusta, tulee asiakkaan olla viipymättä yhteydessä Matkahuollon asiakaspalvelukeskukseen. Mobiililipun hyvityspyyntö tulee esittää ennen lipputuotteen voimassaoloajan päättymistä.

Hyvitysoikeus rajoittuu yksinomaan liikenteeseen liittyviin poikkeuksellisiin tilanteisiin (kuten lakot, vuorojen merkittävä väheneminen tai niiden loppuminen), jotka estävät asiakkaan matkustamisen. Tällaisissa tapauksissa lipputuote voidaan mahdollisesti hyvittää kokonaan tai osittain. Hyvityksen edellytys on, että asiakas ei ole pystynyt käyttämään ostamaansa lipputuotetta liikennehäiriön vuoksi. Kaikki hyvityspyyntöön liittyvät tapaukset arvioidaan tilannekohtaisesti.

Asiakkaan tulee esittää hyvityshakemus asiakaspalvelukeskukseen viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa lipputuotteen voimassaoloajan päättymisestä. Kaikista hyvityksistä peritään yhdeksän (9) euron suuruinen käsittelymaksu.

2.2 Erityisehdot

Kausi- ja sarjalipuissa voi olla lipputuotekohtaisia erityisehtoja, jotka on lueteltu Reitit ja Liput -sovelluksessa lipun lisätiedoissa tai Matkahuollon verkkosivuilla lipputuotteen tuotekohtaisilla sivuilla.

Jos lipputuotteen voimassaolo valitaan alkamaan heti ostohetkestä, voimassaoloaika on ostopäivä + voimassaoloaika. Jos- lipputuotteen voimassaoloaika valitaan alkamaan vasta myöhemmin, voimassaoloaika alkaa käyttäjän valitsemasta voimassaolon alkamispäivästä.

3. Matkalipun esittäminen

Matkalippu tulee aina esittää Reitit ja Liput -sovelluksella. Näyttö- tai kuvakaappauksia lipuista ei voi käyttää. Mikäli kuljettaja havaitsee lipun olevan näyttö- tai kuvakaappaus, kuljettajalla on oikeus periä matkustajalta matkalipun hinta. Mikäli matkustajalla ei ole mahdollisuutta ostaa uutta lippua, kuljettajalla ei ole velvollisuutta ottaa matkustajaa kyytiin.

4. Poikkeustilanteet

Mikäli matka ei toteudu matkavahvistuksena toimivan mobiililipun tietojen mukaisesti, voit tarvittaessa ottaa yhteyttä Matkahuollon asiakaspalveluun. Mikäli viivästys tai muu poikkeama johtuu Matkahuollon yhteistyökumppanista, voit myös ottaa yhteyttä kyseisen yhteistyökumppanin asiakaspalveluun sujuvan käsittelyn edistämiseksi ja mahdollisen hyvityksen hakemiseksi.

Matkan viivästyessä olennaisesti taikka sen tai sen osan peruuntuessa sinulla on oikeus vaatia hyvitystä joko Matkahuollolta tai kyseisestä matkan osasta vastaavalta liikennöitsijältä tai yhteistyökumppanilta. Sinun tulee vaatia hyvitystä 14 päivän kuluessa mobiililipussa yksilöidystä matkan lähtöpäivästä.

Matkahuollon vastuu on rajoitettu välittömiin vahinkoihin ja ostamasi matkalipun hintaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Kuluttajalla on oikeus myös saattaa matkaa koskeva erimielisyys kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Lisätietoja menettelystä on saatavissa osoitteesta: https://www.kuluttajariita.fi.

5. Lipun henkilökohtaisuus

Osa matkalipuista on henkilökohtaisia, ja osalla matkalipuista voi matkustaa useampi kuin yksi matkustaja. Tarkistathan ennen matkaa matkalipun lisätiedoista, onko kyseessä henkilökohtainen matkalippu.

6. Puhelimen vaihto

Ostetut liput tallentuvat sille käyttäjätunnukselle, jolla lippu on ostettu. Matkaliput voi avata samalla käyttäjätunnuksella myös toisessa puhelimessa. Matkalipun voi näin ollen siirtää toiseen puhelimeen puhelimen rikkoutuessa tai muissa vaihtotilanteissa. Huomaa kuitenkin, että lipun voi avata toisessa puhelimessa vasta 24 h kuluttua edellisestä bussissa käytetystä matkasta. Matkahuolto ei korvaa puhelimen vaihtotilanteista aiheutuvia kuluja, eikä ole korvausvelvollinen puhelimen vaihdosta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kuluista.

7. Työmatkaetuus

Työmatkaedulla voit maksaa vain henkilökohtaisia, verottajan hyväksymiä matkalippuja. Työmatkaedulla maksettua lippua ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseen lippuun. Jos matkalippu on tarve hyvittää ehtojen mukaisesti, palautetaan hyvitettävä summa työmatkaedulle.

8. Toimintarajoitteet

Toimintarajoitteisten matkustajien käytössä olevista palveluista sekä avustamisesta löytyy tarkempia tietoja Matkahuollon sekä sen yhteistyökumppaneiden ohjeista:

https://www.matkahuolto.fi/matkustajat/liikuntarajoitteisten-ja-vammaisten-henkiloiden-avustaminen

https://www.vr.fi/palvelut-junassa/esteeton-junamatkustaminen

https://www.onnibus.com/liikuntarajoitteiset

9. Maksutavat ja maksupalvelutarjoaja

Sovelluksessa tehdyt ostokset voit maksaa muun muassa Visa-, Eurocard- ja Mastercard -maksukorteilla sekä Apple Pay ja Mobile Pay -maksusovelluksilla. Maksupalvelutarjoajana toimii NETS.

10. Yhteystiedot

Matkahuollon asiakaspalvelun yhteystiedot ovat:

Matkahuollon yhteistyökumppaneiden asiakaspalvelun yhteystiedot ovat:

https://www.vr.fi/asiakaspalvelu

https://www.onnibus.com/yhteystiedotHenkilöilleYrityksille

Matkustajat

BussiaikataulutBussiliput ja matkakortitLataa Reitit ja Liput -sovellusReittiopasHinnat ja alennuksetOhjeet ja ehdot matkustajille

Sosiaalinen media