Hyppää sisältöön
HenkilöilleYrityksillePalvelupisteet
MatkahuoltoKestävää liiketoimintaaKehitystyömmeLaaja joukkommeYrityksen johtoRaportointi MedialleVastuullisesti
Kirjaudu

Laaja joukkomme

MatkahuoltoKestävää liiketoimintaaKehitystyömmeLaaja joukkommeYrityksen johtoRaportointi MedialleVastuullisesti

Meitä työskentelee Matkahuollossa noin 700 ammattilaista asiakaspalvelijoista rahdinkäsittelijöihin ja autonkuljettajista ajojärjestelijöihin. Suurin osa henkilöstöstämme huolehtii matkustaja- ja pakettipalveluista toimipaikkojemme asiakaspalvelutehtävissä.

Työmme keskiössä on laadukkaiden ja sujuvien palveluiden sekä loistavan asiakaskokemuksen tarjoaminen. Asiantuntijamme tukitoiminnoissa mahdollistavat ja kehittävät palveluita jatkuvasti digitaalisemmiksi ja monikanavaisemmiksi asiakkaitamme varten.

Haluamme luoda kannustavan ja reilun työyhteisön, jossa on vahva yhteishenki ja avoin vuorovaikutus. Työntekijäjoukkomme on monimuotoinen ja -kulttuurinen.

Meillä kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, reilusti ja oikeudenmukaisesti sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen katsomatta. Emme hyväksy syrjintää, häirintää, ahdistelua tai epäasiallista kohtelua missään tilanteessa.

Haluamme tarjota työntekijöillemme yhtäläiset mahdollisuudet onnistua ja kehittyä työssään. Yhdenvertainen kohtelu näkyy muun muassa rekrytoinnissa, monipuolisten työtehtävien jakamisessa sekä uralla etenemisessä.

Matkahuolto oli Suomen suurimman ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuman, Helsinki Priden, virallinen yhteistyökumppani vuonna 2021. Helsinki Priden tavoitteena on poistaa kulttuuriin ja kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta.

Lähdimme Priden kumppaniksi, koska haluamme antaa tukemme yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien edistämiselle. Monimuotoisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä teemoja myös omassa työyhteisössämme. On tärkeää, että jokainen voi olla työpaikalla oma itsensä sekä tuntea olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi.

Avoimet työpaikat

Katso avoimet työpaikat ja hae joukkoomme!

Katso avoimet työpaikat

Vastuullinen työnantaja

Vastuullinen työnantaja -kampanjassa mukana olevat työnantajat sitoutuvat kehittämään vastuullisen työnantajuuden kuutta periaatetta.

1. Kunnioitamme työnhakijaa.

Viestimme vuorovaikutteisesti, inhimillisesti ja selkeästi työnhakijoillemme.

2. Perehdytämme työhön kunnolla.

Tarjoamme työhön tarvittavan perehdytyksen ja tukea itsenäisen työskentelyn alkaessa. Uudella työntekijällä on aina ensimmäisessä työvuorossa mukana kokeneempi työkaveri. Työturvallisuuteen perehdytetään etenkin työsuhteen alkaessa.

3. Esihenkilömme ovat työntekijöitä varten.

Työntekijöillemme on selkeää oman esihenkilön rooli ja käytettävyys. Esihenkilömme ovat koulutettuja auttamaan ja tunnistamaan ennakoivasti työntekijöiden kohtaamia ja esiintuomia haasteita.

4. Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä.

Säännöllisillä kehityskeskusteluilla huomioimme sekä työntekijöiden halut että mahdollisuudet kehittyä ja edetä työssään. Tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa omaan työnkuvaan, jotta työ on ja tulee jatkossakin olemaan merkityksellistä.

5. Puutumme syrjivään kohteluun heti.

Kohtelemme työntekijöitä oikeudenmukaisesti palkkauksen, työtehtävien ja roolien suhteen. Meillä kannustetaan jokaista olemaan oma itsensä, emmekä syrji ketään. Työntekijöille on selkeästi viestitty, kuinka he voivat välittää tietoa kohtaamistaan epäkohdista. Kaikkiin epäkohtiin puututaan.

6. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista.

Työpäivien pituudet ja resursointi suunnitellaan niin, että ne mahdollistavat jaksamisen työssä ja etteivät työntekijät ylikuormitu. Meillä kuunnellaan työntekijää ja joustetaan elämän eri vaiheissa.

7. Maksamme kohtuullista palkkaa.

Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Palkkojen perusteiden tulee olla organisaatiossa avoimet ja selkeät. Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.

Lue lisää Vastuullinen työpaikka -yhteisöstä

Vastuullinen kesäduuni

Tutustu vastuullinen kesäduuni -kampanjaan.